کد خبر: ۴۷۶
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۵

 

به روز رسانی: 96/4/25


آئودی


 نام قیمت شرکت قیمت بازار مشخصات فنی
 Q5 * 4,500,000,000 مشخصات فنی


اپل


 نام قیمت شرکت قیمت بازار مشخصات فنی
 کورسا هاچ بک( 2016 اتوماتیک)
1,290,000,000
 1,290,000,000 مشخصات فنی
 کورسا هاچ بک (2014 دستی)
 * 810,000,000 مشخصات فنی
 اینزیگنیا
 2,730,000,000
 2,800,000,000
 مشخصات فنی
 موکا
 1,530,000,000
 1,600,000,000
 مشخصات فنی


ام جی


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 3
 ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 *
 مشخصات فنی
 360
 در راه ایران
 مشخصات فنی
 GT
 ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 1,090,000,000 مشخصات فنی
 6
  1,370,000,000
 1,350,000,000
 مشخصات فنی
 GS 1,720,000,000
 1,670,000,000
  مشخصات فنی


ام وی ام


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 ۱۱۰sسه سیلندر (کامفورت)
 315,000,000 290,000,000مشخصات فنی
 ۱۱۰sسه سیلندر (لاکچری)
 339,000,000
 312,000,000
 مشخصات فنی
 ۳۱۵ هاچ بک
 ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰مشخصات فنی
 ۳۱۵اسپرت
 ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰
 ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 ۳۱۵(سدان)
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 ۵۳۰ توقف عرضه
 ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 ۵۵۰ دنده دستی
 ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 ۵۵۰ دنده دستی (لاکچری)
 559,000,000
 530,000,000
 مشخصات فنی
 ۵۵۰ دنده اتوماتیک
 612,000,000
 592,000,000
 مشخصات فنی
 ۵۵۰ دنده اتوماتیک (لاکچری)
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 X22 نرمال دستی
 574,000,000
574,000,000 
 مشخصات فنی
 X22 اسپرت دستی
 589,000,000
 ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 X22نرمال اتوماتیک
 654,000,000
 ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 X22 اسپرت اتوماتیک
 669,000,000
 ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 X33 دنده اتوماتیک
۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 X33 دنده دستی
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 X33S (سی وی تی)
۷۵۰,۸۷۰,۰۰۰
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 X33S (اسپرت,سی وی تی)
 ۷۷۰,۹۱۰,۰۰۰
 ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی


ایکو


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 رانا(LX)
 ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 سمند(SE)
 281,000,000
 294,000,000
 مشخصات فنی
 سمند(LX XU7)303,000,000
 320,000,000
 مشخصات فنی
 سمند(LX EF7بنزینی) 315,000,000
325,000,000
مشخصات فنی
 سمند(LX EF7دوگانه سوز)
 ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ 345,000,000 مشخصات فنی
 سورن(ELXکلاس ۱۱) ۳۷۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 سورن(ELXتوربو) ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 سورن(ELXتوربو جدید)
 388,000,000
 425,000,000
 مشخصات فنی
 دنا(EF7) ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 دنا پلاس
461,000,000
 *
 مشخصات فنی
 آریسان (دوگانه سوز)
 ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی


آلفارومئو


  نام قیمت شرکت قیمت بازار  مشخصات فنی
 جولیتا * 1,755,000,000 مشخصات فنی
 4C * 5,800,000,000 مشخصات فنی


ب ام و


 نام قیمت شرکت قیمت بازار مشخصات فنی
 120iبه زودی
 مشخصات فنی
 125i  به زودی   مشخصات فنی
 220i
 *
 2,850,000,000
 مشخصات فنی
 218i اکتیو تورر
 2,940,000,000
 *
 مشخصات فنی
 225i اکتیو تورر
3,390,000,000
 *
 مشخصات فنی
 320i *
 * مشخصات فنی
 328i *
 2,620,000,000 مشخصات فنی
 328i GT
 *
 3,750,000,000 مشخصات فنی
 420iکوپه 3,749,000,000 * مشخصات فنی
 420i گرند کوپه
 * * مشخصات فنی
 428i کانورتیبل
 * * مشخصات فنی
 428i کوپه * * مشخصات فنی
 428i گرن کوپه
 * 4,250,000,000 مشخصات فنی
 520i * * مشخصات فنی
 528i 4,499,000,000 3,850,000,000 مشخصات فنی
 730Li 7,300,000,000 6,700,000,000 مشخصات فنی
 X1 28
 * 3,600,000,000 مشخصات فنی
 x1 2.5
 3,349,000,000
 3,550,000,000
 مشخصات فنی
 X3
 3,999,000,000 3,980,000,000 مشخصات فنی
 X4 4,169,000,000 4,700,000,000 مشخصات فنی
 Z4 * * مشخصات فنی


بایک


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 سابرینا هاچ بک تیپ۱


توقف عرضه

 ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 سابرینا هاچ بک تیپ۲ ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 سابرینا هاچ بک تیپ۳ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 سابرینا هاچ بک تیپ۴ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 سنوا
 ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی


برلیانس


 نام
 قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 H220(دنده دستی)
  390,000,000
 405,000,000
 مشخصات فنی
 H220(دنده اتوماتیک)
 ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
 470,000,000
 مشخصات فنی
 H230(دنده دستی)
 ۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰
 405,000,000
 مشخصات فنی
 H230(دنده اتوماتیک)
 ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
 470,000,000
 مشخصات فنی
 H320(دنده دستی)
 ۴۶۲,۱۳۰,۰۰۰
 475,000,000
 مشخصات فنی
 H320(دنده اتوماتیک)
 515,000,000
 537,000,000
 مشخصات فنی
 H330(دنده دستی)
 ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
 475,000,000
 مشخصات فنی
 H330(دنده اتوماتیک)
 ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
 562,000,000
 مشخصات فنی
 V5
 توقف عرضه
 ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی


بی وای دی


 نام  قیمت شرکت قیمت بازار مشخصات فنی
 F3 (دستی)
  510,000,000
 *
 مشخصات فنی
 F3 (اتوماتیک)
  570,000,000
 *
 مشخصات فنی
 S6 ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 تانگ  در راه ایران
 مشخصات فنی
 سانگ
  در راه ایران
 مشخصات فنی


پژو


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 206(تیپ۲)
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 206(تیپ۵)380,000,000
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 207i 
 420,000,000
430,000,000
 مشخصات فنی
 207i (اتوماتیک)
 470,000,000 510,000,000
 مشخصات فنی
 208
 در راه ایران
 مشخصات فنی
 207i SD
 رونمایی
 مشخصات فنی
 206SD(تیپ وی ۸)۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 405(GLXدوگانه سوز)
312,000,000
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰مشخصات فنی
 405(GLXبنزینی)۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 405(SLX)326,000,000
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 پارسXU7
366,000,000
۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 پارسXU7(دوگانه سوز)
398,000,000
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 پارس (LX TU5)
405,000,000
۴۱,۵۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 پارس اتوماتیکغیر استاندارد
۵۳,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 پارس(XUM)*
۴۲,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 301
 در راه ایران
 مشخصات فنی
 508
 در راه ایران
 مشخصات فنی
 2008
989,000,000
 *
 مشخصات فنی


تویوتا


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 یاریس (هاچبک)
 ناموجود ناموجود مشخصات فنی
 GT86
 ناموجود
 ناموجود
 مشخصات فنی
 یاریس (سدان)
 ناموجود ناموجود مشخصات فنی
 کرولا S
 ناموجود ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 کرولا XLI
 ناموجود ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 کرولا GLI
 ناموجود ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 پریوس (T1)
 ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰  مشخصات فنی
 پریوس (T2)
 ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ *  مشخصات فنی
 پریوس (A)
 ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ *
  مشخصات فنی
 پریوس (B)
 ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ *
  مشخصات فنی
 پریوس (C)
 ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ *  مشخصات فنی
 پریوس (B+HUD)
 ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  مشخصات فنی
 کمری SE
 ناموجود ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 کمری XLE
 ناموجود ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 کمری GLX
 ناموجود ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 C_HR (هیبرید)
 1,729,000,000
 1,729,000,000
 مشخصات فنی
 C_HR (بنزینی)
 1,729,000,000
 1,729,000,000
 مشخصات فنی
 RAV4 (فول ۲۰۱۵)
 توقف عرضه
 ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 RAV4 (فول ۲۰۱۷)
 ناموجود ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 هایلوکس (تک کابین ۲۰۱۴)
 ناموجود ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 هایلوکس (دو کابین دو دیفرانسیل ۲۰۱۶) ناموجود ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی


جک (جی ای سی)


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 j5دنده دستی
553,000,000
560,000,000
مشخصات فنی
 j5دنده اتوماتیک
630,000,000
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 S3
 در راه ایران
 مشخصات فنی
 S5دنده دستی توربو
840,000,000
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 S5دنده اتوماتیک توربو
968,000,000
۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی


چری


  نام  قیمت شرکت  قیمت بازار  مشخصات فنی
 آریزو ۵(اکسلنت)
 ۷۴۷,۴۹۰,۰۰۰ ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 آریزو ۵(لاکچری)
 ۶۹۵,۸۸۰,۰۰۰ * مشخصات فنی
 تیگو۵(اکسلنت) ۹۷۶,۸۹۸,۰۰۰ * مشخصات فنی
 تیگو ۵(لاکچری)
 ۹۲۵,۲۹۸,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 تیگو ۵(اکسلنت اسپرت)
 ۹۹۵,۴۷۸,۰۰۰ * مشخصات فنی
 تیگو ۵(لاکچری اسپرت)
 ۹۴۳,۸۷۸,۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 تیگو7 (توربوشارژ دنده اتوماتیک)
به زودی
 مشخصات فنی


دانگ فانگ نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 H30 کراس
 ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰510,000,000 مشخصات فنی
 پیکاپ ریچ دوکابین (4wd)
 ۶۸۶,۷۱۰,۰۰۰
 *
 مشخصات فنی


دی اس


 نام قیمت شرکت قیمت بازار مشخصات فنی

 * ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی

 * ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی

فوتون


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 تانلند(بنزینی)
 *
 ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 تانلند(دیزل)
 *
 ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی


سوزوکی


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 گرند ویتارا اتومات(کلاس۹) ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ 1,390,000,000 مشخصات فنیهایما


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 S7(دنده دستی)
 722,000,000
 ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 S7(دنده اتوماتیک)
 792,000,000
 830,000,000 مشخصات فنی
 S7 (توربو اتوماتیک)
 950,000,000
 950,000,000
 مشخصات فنیلیفان


  نام قیمت شرکت  قیمت بازار مشخصات فنی
 620(تلنت)
 توقف عرضه ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰  مشخصات فنی
 820
 ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰    
 ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 x50دنده دستی
 ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ 
 500,000,00 مشخصات فنی
 x50دنده اتوماتیک ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰567,000,000
 مشخصات فنی
 لیفان x60دنده دستی 610,000,000
 ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 لیفان x60دنده اتوماتیک ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنیمزدا


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 مزادا3 صندوق دار تیپ۴
 1,180,000,000 1,200,000,000
 مشخصات فنی
 کارا تک کابین(۱۷۰۰ سی سی)
 ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش
 مشخصات فنی
 کارا دو کابین(۱۷۰۰ سی سی) ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش
 مشخصات فنی
 کارا تک کابین(۲۰۰۰ سی سی) ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
 ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 کارا دو کابین(۲۰۰۰ سی سی) ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی


زد ایکس اتو


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار  مشخصات فنی
 V7
 ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 کاپرا(دو دیفرانسیل)
 * ۷۸۱,۸۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 کاپرا(تک کابین)
 * ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 کاپرا دو
 به زودی
 مشخصات فنی


 اف ای دبلیو


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 بسترن B50F  ۷۶۸,۹۰۰,۰۰۰ 780,000,000مشخصات فنی


رنو


 نام
 قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 ساندرو (دنده دستی)
 ۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰
 462,000,000
 مشخصات فنی
 ساندرو (دنده اتوماتیک)
 490,000,000
 524,000,000 
 مشخصات فنی
 اسکالاPE
 ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
 *
 مشخصات فنی
 اسکالاSE
 ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
 *
 مشخصات فنی
 تندر ۹۰(E2اتوماتیک)
 ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰
 ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 تندر(E2)ایران خودرو
398,000,000
 410,000,000
 مشخصات فنی
 تندر(E2)پارس خودرو
 ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
 ۳۷۴,۴۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 پارس تندر
397,000,000
423,000,000
 مشخصات فنی
 سیمبل PE
 ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰
 ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 سیمبل SE
 ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
 ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 سیمبل LE
 840,000,000
 *
 مشخصات فنی
 فلوئنسE2
 ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 فلوئنسE4
 ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
 ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 سفران (2.0 سی سی تیپ کف)
 * ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 سفران (2.0 سی سی تیپ فول) * ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 سفران (2.5 سی سی تیپ فول) * ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 تلیسمانE2 ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ * مشخصات فنی
 تلیسمانE3 ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 استپ وی(دنده دستی) 482,000,000 538,000,000
 مشخصات فنی
 استپ وی(دنده اتوماتیک)
 542,000,000
 615,000,000
 مشخصات فنی
 کپچر
 1,100,000,000
1,170,000,0000
 مشخصات فنی
داستر (2WD)
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
*
مشخصات فنی
داستر(4WD)
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰مشخصات فنی
 کولئوس(2017)
 1,995,000,000
 *
 مشخصات فنی
 تندر پیکاپ
 ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰
 ۳۷۴,۰۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی


سانگ یانگ


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 تیوولی(الیت)
 توقف فروش
 1,120,000,000
 مشخصات فنی
 تیوولی(اسپرت) توقف فروش
 1,120,000,000
 مشخصات فنی
 XLV
در راه ایران 
 مشخصات فنی
 کوراندو(فول)
  1,488,000,000
 1,500,000,000 مشخصات فنی
 کوراندو (پرمیوم)
 1,490,000,000
 *
 مشخصات فنی
 اکتیون * ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 اکتیون(اسپرت) * * مشخصات فنیهیوندای


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 i10 مونتاژ
720,000,000
720,000,000
 مشخصات فنی
 IB) i20) مونتاژ
 870,000,000
870,000,000
 مشخصات فنی
 PB) i20) وارداتی
 *
 ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 ولستر
 ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 1,380,000,000
 مشخصات فنی
 اکسنت(بلو)
 *
 1,100,000,000
 مشخصات فنی
 اکسنت (فول شرکتی)
 ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 النترا (فول)
1,359,000,000
 1,429,000,000
 مشخصات فنی
 النترا (2000CC)
 *
 ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 i40(صندوق دار)
 ۱,۷۳۳,۳۴۰,۰۰۰
 *
 مشخصات فنی
 سوناتا LF (فول شرکتی)
 ۱,۸۴۱,۴۰۰,۰۰۰
 ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 سوناتا LF (هیبرید) تیپ 1
 1,700,000,000
 1,550,000,000
 مشخصات فنی
 سوناتا LF (هیبرید) تیپ 2
 1,850,000,000
 1,888,000,000
  مشخصات فنی
 سوناتا LF (هیبرید) تیپ 3
 1,950,000,000
 1,950,000,000  مشخصات فنی
 IX35 (تک دیفرانسیل)
 *
 ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 IX35(فول شرکتی)
 1,929,000,000
 ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 سانتاقه(فول شزکتی)
 2,369,000,000
 *
 مشخصات فنی
 سانتافه (2017فول)
 *
 2,440,000,000
 مشخصات فنی


کیا


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 پیکانتو
 695,000,000
 ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 ریو(هاچ بک)
  1,015,000,000  
 1,110,000
 مشخصات فنی
 ریو(سدان)
1,015,000,000
 ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 سراتوYD(کوپه)
1,410,000,000
 ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 سراتوYD(سدان وارداتی)
1,315,000,000
 ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  مشخصات فنی
 سراتو (TD ۱۶۰۰سی سی مونتاژ)
 ۷۵۸,۲۶۰,۰۰۰
 ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  مشخصات فنی
 سراتو (TD ۲۰۰۰سی سی مونتاژ)
 ۹۰۹,۶۹۰,۰۰۰
 ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  مشخصات فنی
 سراتو فول (TD ۲۰۰۰سی سی مونتاژ)
 970,000,000
 1,000,000,000
 مشخصات فنی
 اپتیماTF
 ۱,۸۲۰,۳۰۰,۰۰۰
 ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 اپتیماJF
1,730,000,000
 ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 اپتیماTF*
 ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 کارنز
 ناموجود
 ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 اسپورتیج (2016)
 *
 ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 اسپورتیج (2017 QL)
  1,746,000,000 
 1,850,000,000
 مشخصات فنی
 سورنتو (فول GT)
 2,335,000,000
 2,460,000,000
 مشخصات فنی
سایپا


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 ۱۱۱SE ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 ۱۳۱SE ۲۰۶,۹۶۰,۰۰۰ ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 ۱۳۲SE ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 تیباSE ۲
 ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 تیباEX ۲
 ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰
 ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 تیبا SE
 ۲۴۸,۵۶۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 ساینا SX 
 ۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰
 ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 ساینا EX ۲۷۷,۷۶۰,۰۰۰ ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 آریو (۱۵۰۰سی سی دنده دستی)
 ۴۶۵,۱۱۸,۰۰۰ * مشخصات فنی
 آریو (۱۶۰۰سی سی دنده اتوماتیک) ۵۴۶,۳۶۰,۰۰۰ * مشخصات فنی
 ۱۵۱SE ۱۸۶,۹۶۰,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی


مرسدس بنز


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 E250 * ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 CLA45 * ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 E200(2016) * ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 E250(2016) * ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی 
 C200 * ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 C200(2014) * ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی


میتسوبیشی


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 میراژ
 ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰
 ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 لنسر(2016)تیپ۲
 ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 لنسر(2017)
1,368,000,000
 ۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 ASX
1,739,000,000
 ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 اوتلندر(2015)
 ۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰
 ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 اوتلندر (2017) تیپ3
 ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 اوتلندر (2017) تیپ5
 2,188,000,000
 *
 مشخصات فنی


چانگان


 نام قیمت شرکت قیمت بازار مشخصات فنی
 ایدو توقف عرضه
 ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 CS35(دنده دستی)
 ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 CS35(دنده اتوماتیک) ۶۴۰,۲۰۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
نیسان


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 مایکرا
 در راه ایران
 مشخصات فنی
 ماکسیما (اتوماتیک ۱۳۹۱)
 توقف عرضه
 ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 جوک (اسکای پک S)
 ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 جوک (پلاتینیوم SL)
 ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 جوک (اسپرت)
 ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 1,850,000,000
 مشخصات فنی
 ایکس تریل
2,480,000,000
 2,460,000,000
 مشخصات فنی


پاژن


 نام قیمت شرکت قیمت بازار مشخصات فنی
 هرور توربو
 * ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 هرو کامینز توربو
 * ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی


ولوو


  نام قیمت شرکت قیمت بازار مشخصات فنی
 C70(2016)
 * ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 XC90 * ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی


دی اس


 نام قیمت شرکت قیمت بازار مشخصات فنی
 3
 ۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰
 *
 مشخصات فنی
 4کراس بک
 ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
 *
 مشخصات فنی
 5
 ۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰
 ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 5LS
 ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰
 *
 مشخصات فنی
 6
 ۲,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
 ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی


گریت وال


 نام قیمت شرکت قیمت بازار مشخصات فنی
 C30 (اتوماتیک)
 * 500,000,000 مشخصات فنی
 M4 (مونتاژ دنده‌ای)
 * 585,000,000 مشخصات فنی
 M4 (دستی)
 * 568,000,000 مشخصات فنی
 M4 (اتوماتیک)
 * 590,000,000 مشخصات فنی
 H6 (مونتاژ اتوماتیک)
 * 960,000,000 مشخصات فنی
 H6 (اتوماتیک) * 940,000,000 مشخصات فنی
 وینگل ( تک دو کابین)
 * 490,000,000 مشخصات فنی


هوندا


 نام قیمت شرکت قیمت بازار مشخصات فنی
 سیویک (2013)
 * 1,320,000,000 مشخصات فنی
 (CR-V (2016 EXL
 2,339,000,000 * مشخصات فنی


اوآز


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار مشخصات فنی
 پاتریوت(پیکاپ) رونمایی مشخصات فنی
 پاتریوت(اس یو وی)
 رونمایی
 مشخصات فنی
*قیمت/ریال
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
0
0
چقد سایتتون عالی
قیمت ها بروز هستش؟
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
سربلند در جاده‌های ناهموار + تصاویر
تجربه رانندگی یک روزه با بی وای دی S6

سربلند در جاده‌های ناهموار + تصاویر

آرایشی تازه بر صورت ببر چینی + تصاویر
آزمایش فنی کاپرا 2 محصول جدید گروه بهمن

آرایشی تازه بر صورت ببر چینی + تصاویر

پریوس روی باند پرواز + تصاویر
بررسی فنی کم‌مصرف‌ترین خودروی بازار

پریوس روی باند پرواز + تصاویر

زیبایی یا کارآیی؟+ تصاویر
رنو سیمبل در برابر چری آریزو5

زیبایی یا کارآیی؟+ تصاویر

بازنده پیروز است! + تصاویر
رنو کپچر یا سانگ‌یانگ تیوولی؟

بازنده پیروز است! + تصاویر

ارزانترین رنو وارداتی در مصاف جاده های سخت
تجربه رانندگی با رنو سیمبل در دمای منفی 7 درجه

ارزانترین رنو وارداتی در مصاف جاده های سخت

الهه پارادوکس
اولین تجربه رانندگی با سایپا ساینا

الهه پارادوکس

پیروزی DS در نیویورک
نتیجه مسابقه فرمول الکترونیکی آمریکا

پیروزی DS در نیویورک

مرسدس یک قدم جلوتر از بقیه
نتیجه روز نخستین مسابقه فرمول 1 بیت بریتانیا

مرسدس یک قدم جلوتر از بقیه

50 اسب بخار میلیون دلاری
فراری از جدیدترین پیشرانه اش در بریتانیا استفاده می کند

50 اسب بخار میلیون دلاری

نخستین آلمانی مسابقات Formula e
آئودی به فرمول الکتریکی پیوست

نخستین آلمانی مسابقات Formula e

رقابت تنگاتنگ مرسدس و فراری
نتیجه مرحله تعیین خط مسابقه فرمول ۱ اتریش

رقابت تنگاتنگ مرسدس و فراری

بازگشت طوفانی BMW به رقابت
نتیجه مسابقه DTM نوریس رینگ آلمان

بازگشت طوفانی BMW به رقابت

پیروزی هیوندای در رالی لهستان
نیویل برد و به صدر نزدیکتر شد

پیروزی هیوندای در رالی لهستان

نظرسنجی
نظر شما در رابطه با طراحی پایگاه خبری خودرونویس چیست؟
خوب
متوسط
ضعیف
آرشیو ماهنامه نسل برتر