کد خبر: ۴۷۶
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۵
 

به روز رسانی :۱۳۹۵/۱۱/۳ام جی


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 3
 ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 *
 مشخصات فنی
 360
 در راه ایران
 مشخصات فنی
 GT
 ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 *
 مشخصات فنی
 6
  ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
 ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 GS ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰  مشخصات فنی


ام وی ام


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 ۱۱۰sسه سیلندر
 ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشخصات فنی
 ۳۱۵ هاچ بک
 ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰مشخصات فنی
 ۳۱۵اسپرت
 ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰
 ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 ۳۱۵(سدان)
 ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰مشخصات فنی
 ۵۳۰ توقف عرضه
 ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 ۵۵۰ دنده دستی
 ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
 ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 ۵۵۰ دنده اتوماتیک
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 X22 نرمال دستی
 567,000,000
 ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 X22 اسپرت دستی
 582,000,000
 ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 X22نرمال اتوماتیک
 647,000,000
 ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 X22 اسپرت اتوماتیک
 662,000,000
 ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 x33 دنده اتوماتیک
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 x۳۳ دنده دستی
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 X33S (سی وی تی)
۷۵۰,۸۷۰,۰۰۰
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 X33S (اسپرت,سی وی تی)
 ۷۷۰,۹۱۰,۰۰۰
 ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنیایکو


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 رانا(LX)
 ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
 ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 سمند(SE)
 ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 سمند(LX XU7) ۳۰۱,۹۰۰,۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 سمند(LX EF7بنزینی) ۳۰۲,۴۰۰,۰۰۰ ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰مشخصات فنی
 سمند(LX EF7دوگانه سوز)
 ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 سورن(ELXکلاس ۱۱) ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 سورن(ELXتوربو) ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 دنا(EF7) ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 دنا پلاس
 رونمایی
 مشخصات فنی
 آریسان
 ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی


آلفارومئو


  نام قیمت شرکت قیمت بازار  مشخصات فنی
 جولیتا * 1,735,000,000 مشخصات فنی
 4C * 7,000,000,000 مشخصات فنی


ب ام و


 نام قیمت شرکت قیمت بازار مشخصات فنی
 120i در راه ایران
 مشخصات فنی
 125i در راه ایران مشخصات فنی
 220i
 *
 2,850,000,000
 مشخصات فنی
 218i اکتیو تورر
 در راه ایران مشخصات فنی
 225i اکتیو تورر
 در راه ایران مشخصات فنی
 320i *
 * مشخصات فنی
 328i *
 2,620,000,000 مشخصات فنی
 328i GT
 *
 3,750,000,000 مشخصات فنی
 420iکوپه 3,749,000,000 * مشخصات فنی
 420i گرند کوپه
 * * مشخصات فنی
 428i کانورتیبل
 * * مشخصات فنی
 428i کوپه * * مشخصات فنی
 428i گرن کوپه
 * 4,250,000,000 مشخصات فنی
 520i * * مشخصات فنی
 528i 4,499,000,000 3,850,000,000 مشخصات فنی
 730Li 7,300,000,000 6,700,000,000 مشخصات فنی
 X1 28
 * 3,600,000,000 مشخصات فنی
 x1 2.5
 3,349,000,000
 3,550,000,000
 مشخصات فنی
 X3
 3,999,000,000 3,980,000,000 مشخصات فنی
 X4 4,169,000,000 4,700,000,000 مشخصات فنی
 Z4 * * مشخصات فنیبایک


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 سابرینا هاچ بک تیپ۱


توقف عرضه

 ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 سابرینا هاچ بک تیپ۲ ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 سابرینا هاچ بک تیپ۳ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 سابرینا هاچ بک تیپ۴ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 سنوا
 ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی


برلیانس


 نام
 قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 H220(دنده دستی)
 ۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰
 ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 H220(دنده اتوماتیک)
 ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
 ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 H230(دنده دستی)
 ۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰
 ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 H230(دنده اتوماتیک)
 ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
 ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 H320(دنده دستی)
 ۴۶۲,۱۳۰,۰۰۰
 ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 H320(دنده اتوماتیک)
 ۵۱۰,۰۳۵,۰۰۰
 ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 H330(دنده دستی)
 ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
 ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 H330(دنده اتوماتیک)
 ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰
 ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 V5
 توقف عرضه
 ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی


بی وای دی


 نام  قیمت شرکت قیمت بازار مشخصات فنی
 F3
 در راه ایران
 مشخصات فنی
 S6 ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 تانگ در راه ایران
 مشخصات فنیپژو


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 206(تیپ۲)
۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 206(تیپ۵)۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 207i
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 208
 در راه ایران
 مشخصات فنی
 207i
 *
 ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 207i SD
 رونمایی
 مشخصات فنی
 206SD(تیپ وی ۸)۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 405(GLXدوگانه سوز)
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 405(GLXبنزینی)۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 405(SLX)۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 پارسXU7
۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 پارسXU7(دوگانه سوز)
*
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 پارس (LX TU5)
*
۴۱,۵۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 پارس اتوماتیک*
۵۳,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 پارس(XUM)*
۴۲,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 301
 در راه ایران
 مشخصات فنی
 2008
 در راه ایران
 مشخصات فنی

تویوتا


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 یاریس (هاچبک)
 ناموجود ناموجود مشخصات فنی
 GT86
 ناموجود
 ناموجود
 مشخصات فنی
 یاریس (سدان)
 ناموجود ناموجود مشخصات فنی
 کرولا S
 ناموجود ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 کرولا XLI
 ناموجود ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 کرولا GLI
 ناموجود ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 پریوس (T1)
 ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰  مشخصات فنی
 پریوس (T2)
 ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ *  مشخصات فنی
 پریوس (A)
 ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ *
  مشخصات فنی
 پریوس (B)
 ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ *
  مشخصات فنی
 پریوس (C)
 ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ *  مشخصات فنی
 پریوس (B+HUD)
 ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  مشخصات فنی
 کمری SE
 ناموجود ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 کمری XLE
 ناموجود ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 کمری GLX
 ناموجود ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 RAV4 (فول ۲۰۱۵)
 توقف عرضه
 ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 RAV4 (فول ۲۰۱۷)
 ناموجود ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 هایلوکس (تک کابین ۲۰۱۴)
 ناموجود ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 هایلوکس (دو کابین دو دیفرانسیل ۲۰۱۶) ناموجود ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی


جک (جی ای سی)


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 j5دنده دستی
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 j5دنده اتوماتیک
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 S3
 در راه ایران
 مشخصات فنی
 S5دنده دستی توربو
۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 S5دنده اتوماتیک توربو
۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی


چری


  نام  قیمت شرکت  قیمت بازار  مشخصات فنی
 آریزو ۵(اکسلنت)
 ۷۴۷,۴۹۰,۰۰۰ ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 آریزو ۵(لاکچری)
 ۶۹۵,۸۸۰,۰۰۰ * مشخصات فنی
 تیگو۵(اکسلنت) ۹۷۶,۸۹۸,۰۰۰ * مشخصات فنی
 تیگو ۵(لاکچری)
 ۹۲۵,۲۹۸,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 تیگو ۵(اکسلنت اسپرت)
 ۹۹۵,۴۷۸,۰۰۰ * مشخصات فنی
 تیگو ۵(لاکچری اسپرت)
 ۹۴۳,۸۷۸,۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی


دانگ فانگ نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 H30 کراس
 ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 پیکاپ ریچ دوکابین (4wd)
 ۶۸۶,۷۱۰,۰۰۰
 *
 مشخصات فنی


دی اس


 نام قیمت شرکت قیمت بازار مشخصات فنی
 5 * ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 6WR * ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی

فوتون


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 تانلند(بنزینی)
 *
 ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 تانلند(دیزل)
 *
 ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی


سوزوکی


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 گرند ویتارا اتومات(کلاس۹) ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنیهایما


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 S7(دنده دستی)
 *
 ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 S7(دنده اتوماتیک)
 ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنیلیفان


  نام قیمت شرکت  قیمت بازار مشخصات فنی
 620(تلنت)
 توقف عرضه ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰  مشخصات فنی
 820
 ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰    
 ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 x50دنده دستی
 ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ 
 ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 x50دنده اتوماتیک ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 لیفان x60دنده دستی * ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 لیفان x60دنده اتوماتیک ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنیمزدا


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 مزادا3 صندوق دار تیپ۴
 ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 کارا تک کابین(۱۷۰۰ سی سی)
 ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 کارا دو کابین(۱۷۰۰ سی سی) ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 کارا تک کابین(۲۰۰۰ سی سی) ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
 ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 کارا دو کابین(۲۰۰۰ سی سی) ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی


زد ایکس اتو


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار  مشخصات فنی
 V7
 ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 کاپرا(دو دیفرانسیل)
 * ۷۸۱,۸۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 کاپرا(تک کابین)
 * ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی


 اف ای دبلیو


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 بسترن B50F  ۷۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ۷۶۸,۹۰۰,۰۰۰مشخصات فنی


رنو


 نام
 قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 ساندرو (دنده دستی)
 ۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰
 ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 ساندرو (دنده اتوماتیک)
 ۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰
 ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 اسکالاPE
 ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
 *
 مشخصات فنی
 اسکالاSE
 ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
 *
 مشخصات فنی
 تندر ۹۰(E2اتوماتیک)
 ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰
 ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 تندر(E2)ایران خودرو
 ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 ۳۷۴,۴۱۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 تندر(E2)پارس خودرو
 ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
 ۳۷۴,۴۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 پارس تندر
 ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
 ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 سیمبل PE
 ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰
 ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 سیمبل SE
 ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
 ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 سیمبل LE
 ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 *
 مشخصات فنی
 فلوئنسE2
 ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 فلوئنسE4
 ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
 ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 سفران (2.0 سی سی تیپ کف)
 * ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 سفران (2.0 سی سی تیپ فول) * ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 سفران (2.5 سی سی تیپ فول) * ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 تلیسمانE2 ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ * مشخصات فنی
 تلیسمانE3 ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 استپ وی(دنده دستی) ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
*
 مشخصات فنی
 استپ وی(دنده اتوماتیک)
 ۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰
 ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 کپچر
 ۱,۰۵۱,۵۰۰,۰۰۰
 ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
داستر (2WD)
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
*
مشخصات فنی
داستر(4WD)
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی
 کولئوس(2017)
 در اره ایران
 مشخصات فنی
 تندر پیکاپ
 ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰
 ۳۷۴,۰۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی


سانگ یانگ


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 تیوولی(الیت) ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 XLV
در راه ایران 
 مشخصات فنی
 کوراندو(فول)
 ۱,۳۵۰۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 اکتیون * ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 اکتیون(اسپرت) * * مشخصات فنیهیوندای


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 i10
 آغاز پیش فروش
 مشخصات فنی
 IB) i20) مونتاژ
 آغاز پیش فروش
 مشخصات فنی
 PB) i20) وارداتی
 *
 ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 ولستر
 ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 ۱۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 اکسنت(بلو)
 *
 ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 اکسنت (فول شرکتی)
 ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 النترا (فول)
 *
 ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 النترا (2000CC)
 *
 ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 i40(صندوق دار)
 ۱,۷۳۳,۳۴۰,۰۰۰
 *
 مشخصات فنی
 سوناتا LF (فول شرکتی)
 ۱,۸۴۱,۴۰۰,۰۰۰
 ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 سوناتا LF (هیبرید)
 *
 1,930,000,000
 مشخصات فنی
 IX35 (تک دیفرانسیل)
 *
 ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 IX35(فول شرکتی)
 *
 ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 سانتاقه(فول شزکتی)
 ۲,۱۳۴,۳۸۰,۰۰۰
 ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 سانتافه (2017فول)
 *
 2,550,000,000
 مشخصات فنی


کیا


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 پیکانتو
  ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰
 ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 ریو(هاچ بک)
 ۱,۰۵۵,۰۴۰,۰۰۰
 ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 ریو(سدان)
 ۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰
 ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 سراتوYD(کوپه)
 *
 ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 سراتوYD(سدان وارداتی)
 ۱,۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰
 ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  مشخصات فنی
 سراتوTD(۱۶۰۰سی سی مونتاژ)
 ۷۵۸,۲۶۰,۰۰۰
 ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  مشخصات فنی
 سراتوTD(۲۰۰۰سی سی مونتاژ)
 ۹۰۹,۶۹۰,۰۰۰
 ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  مشخصات فنی
 اپتیماTF
 ۱,۸۲۰,۳۰۰,۰۰۰
 ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 اپتیماJF
 ۱,۸,۸۰,۳۰۰,۰۰۰
 ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 اپتیماTF ۱,۸۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 کارنز
 ناموجود
 ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 اسپورتیج
 *
 ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 سورنتو
 ۲,۳۰۲,۶۰۰,۰۰۰
 ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
سایپا


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 ۱۱۱SE ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 ۱۳۱SE ۲۰۶,۹۶۰,۰۰۰ ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 ۱۳۲SE ۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 تیباSE ۲
 ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 تیباEX ۲
 ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰
 ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 تیبا SE
 ۲۴۸,۵۶۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 ساینا SX 
 ۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰
 ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 ساینا EX ۲۷۷,۷۶۰,۰۰۰ ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 آریو (۱۵۰۰سی سی دنده دستی)
 ۴۶۵,۱۱۸,۰۰۰ * مشخصات فنی
 آریو (۱۶۰۰سی سی دنده اتوماتیک) ۵۴۶,۳۶۰,۰۰۰ * مشخصات فنی
 ۱۵۱SE ۱۸۶,۹۶۰,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی


مرسدس بنز


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 E250 * ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 CLA45 * ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 E200(2016) * ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 E250(2016) * ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی 
 C200 * ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 C200(2014) * ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی


میتسوبیشی


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 میراژ
 ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰
 ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 لنسر(2016)تیپ۲
 ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 لنسر(2017)
 ۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
 ۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 ASX
 ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 اوتلندر(2015)
 ۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰
 ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 اوتلندر (2017)
 ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی


چانگان


 نام قیمت شرکت قیمت بازار مشخصات فنی
 ایدو توقف عرضه
 ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 مشخصات فنی
 CS35(دنده دستی)
 ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 CS35(دنده اتوماتیک) ۶۴۰,۲۰۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
نیسان


 نام قیمت شرکت
 قیمت بازار
 مشخصات فنی
 مایکرا
 در راه ایران
 مشخصات فنی
 ماکسیما (اتوماتیک ۱۳۹۱)
 توقف عرضه
 ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 جوک (اسکای پک S)
 ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 جوک (پلاتینیوم SL)
 ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 جوک (اسپرت)
 ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ * مشخصات فنی
 ایکس تریل
 در راه ایران
 مشخصات فنی


پاژن


 نام قیمت شرکت قیمت بازار مشخصات فنی
 هرور توربو
 * ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 هرو کامینز توربو
 * ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی


ولو


  نام قیمت شرکت قیمت بازار مشخصات فنی
 C70(2016)
 * ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 XC90 * ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی


دی اس


 نام قیمت شرکت قیمت بازار مشخصات فنی
 5LS
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
 
 مشخصات فنی
 5۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی
 4 cross back
در راه ایران
 مشخصات فنی
 6۲,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
 ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ مشخصات فنی


*قیمت/ریال
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
خارجی کشتی جنگی شورولت + تصاویر
دیدار با شورولت کوروت 1973

کشتی جنگی شورولت + تصاویر

نام خبرنگار: نوشته: محمدباقر وحید/ عکس: عمید ناصر
داخلی رستگاری در 6 ثانیه + تصاویر
ملاقات با پلیموث باراکودا 1971

رستگاری در 6 ثانیه + تصاویر

سدان گل سرسبد سئات + تصاویر
تجربه رانندگی با سئات لئون 5 در FR در پیست آزادی

گل سرسبد سئات + تصاویر

نام خبرنگار: ارشیا عباسی/ عکس: عمید ناصر
شاسی بلند داستر با دیفرانسیل اضافه
اولین تست و بررسی رنو داستر 4WD مدل ۲۰۱۷

داستر با دیفرانسیل اضافه

شاسی بلند جان سخت + تصاویر
تجربه رانندگی با ولوو XC 90 در تهران

جان سخت + تصاویر

نام خبرنگار: آزمایش و نوشته: ارشیا عباسی/ عکس: عمید ناصر
کراس اوور دو دیفرانسیل هیجان‌انگیز
تجربه رانندگی با تویوتا RAV4 فیس‌لیفت 2016

دو دیفرانسیل هیجان‌انگیز

کراس اوور در آرزوی جیپ
تجربه رانندگی با کیا سورنتو 2016 در تهران

در آرزوی جیپ

نام خبرنگار: آزمایش و نوشته: یحیی دادگر/ عکس: عمید ناصر
نظرسنجی
نظر شما در رابطه با طراحی پایگاه خبری خودرونویس چیست؟
خوب
متوسط
ضعیف
آرشیو ماهنامه نسل برتر