کد خبر: ۴۷۱
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۵

لاستیک خودرو گروه : پژو ۲۰۶ ، پژو ۴۰۵٫ پژو پارس ، رانا ، روآ

مدل لاستیک

جزئیات

سایز

کارکرد مفید (کیلومتر)

قیمت

اورنت

چین

۱۸۵٫۷۰٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

جینیو

چین

۱۸۵٫۷۰٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

آچیلس

اندونزی

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۵۰٫۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰

آچیلس

سایز فابریک

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰

آچیلس

اندونزی

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۳۰,۰۰۰

اینفینتی

چین

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰

برجستون

تایلند

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰

برجستون

تایلند

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۴۰,۰۰۰

دلیوم

اندونزی

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

دلیوم

اندونزی

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰

زیتکس

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰

فالکن

تایلند

۱۹۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

فالکن

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۳۹۰,۰۰۰

فدرال

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

کومهو

کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۱۵,۰۰۰

کومهو

چین

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰

کومهو

ویتنام

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۵۵,۰۰۰

کومهو

کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰

نکسن

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰

نکسن

چین

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰

نکسن

کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰

میشلن

انگلستان

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۹۰۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰

میشلن

آلمان

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

هانکوک

اندونزی

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰

هانکوک

کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

هانکوک

یخ شکن

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

هانکوک

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۴۳۰,۰۰۰

رودستون

کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰

رودستون

کره

۱۹۵٫۶۵٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰

رودستون

کره

۲۱۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

رودستون

کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰

رودستون

کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰

رودستون

کره

۲۰۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

بارز

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۲۲۵,۰۰۰

بارز

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰

کویر تایر

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰

کویر تایر

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۲۷۵,۰۰۰

ایران تایر

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰

یزد تایر

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰

یزد تایر

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۲۹۵,۰۰۰

گود یر

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

دنا

سایز فابریک

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰۰۰۰

۲۸۰,۰۰۰

دنا

سایز پهن

۲۰۵٫۵۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰

گلدستون

سایز فابریک

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۵۰٫۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰

لوسینی

سایز فابریک

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

لوسینی

سایز پهن پژو

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۳۷۵,۰۰۰

دنلوپ

تایلند

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۳۵,۰۰۰

دنلوپ

ژاپن

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰

دنلوپ

اندونزی

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰

دنلوپ

ژاپن

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰

سومیتومو

ژاپن

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰

یوکوهاما

ژاپن

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰

مارشال

کره جنوبی

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰

سایلون

چین

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۲۷۵,۰۰۰

مکسس

تایلند

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰

پتلاس / ترکیه

برفی مخصوص زمستان

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۸۰,۰۰۰

لاسا / ترکیه

برفی مخصوص زمستان

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۸۵,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : زانتیا ، سمند ، تندر ۹۰ ، دنا ، پارس LX

مدل لاستیک

جزئیات

سایز

کارکرد مفید (کیلومتر)

قیمت

هانکوک

کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

۳۸۵,۰۰۰

هانکوک

کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

۴۵۵,۰۰۰

لوسینی

تایوان

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰

لوسینی

تایوان

۱۹۵٫۶۵٫۱۵

۹۰٫۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰

لوسینی

سایز پهن

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۳۸۵,۰۰۰

بریجستون

تایلند

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

رودستون

کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰

رودستون

N5000

۱۹۵٫۶۵٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰

رودستون

کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۹۰٫۰۰۰

۴۱۵,۰۰۰

کورسا

اندونزی

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰

ابولو

هند

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۴۴۰,۰۰۰

بارز

سایز فابریک

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۶۰٫۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰

بارز

سایز پهن

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۲۶۵,۰۰۰

یزد تایر

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۶۰٫۰۰۰

۲۲۵,۰۰۰

یزد تایر

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۶۰٫۰۰۰

۲۹۵,۰۰۰

کومهو

چین

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰

کومهو

کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰

کومهو

کره

۱۹۵٫۶۵٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰

کومهو

ویتنام

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

۴۳۰,۰۰۰

کومهو

کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰

کویر تایر

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۶۰٫۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰

کویر تایر

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۶۰٫۰۰۰

۲۹۵,۰۰۰

نکسن

کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۶۰٫۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰

نکسن

کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۴۴۰,۰۰۰

فالکن

سایز فابریک

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۹۰٫۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰

فالکن

۱۹۵٫۶۰٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۹۰٫۰۰۰

۴۴۰,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۰۵٫۶۵٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

۴۸۵,۰۰۰

دنلوپ

سایز فابریک

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۹۰٫۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

دنلوپ

سایز پهن

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۹۰٫۰۰۰

۴۳۰,۰۰۰

سایلون

چین

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

سایلون

چین

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۳۷۵,۰۰۰

مکسس

تایلند

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰

مکسس

تایلند

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

لاسا

ترکیه

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

لاسا / ترکیه

برفی مخصوص زمستان

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۷۰٫۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

میشلن

آلمان

۱۸۵٫۶۵٫۱۵

۹۰٫۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

گودیر

آلمان

۲۰۵٫۶۰٫۱۵

۸۰٫۰۰۰

۵۳۵,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 ، پراید ، ماتیز

مدل لاستیک

جزئیات

سایز

کارکرد مفید (کیلومتر)

قیمت

ایران تایر

سایز فابریک

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

گلدستون

سایز فابریک

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰

گلدستون

سایز پهن

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

دنا

سایز فابریک

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۰۵,۰۰۰

دنا

سایز پهن

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰

بارز

سایز فابریک

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰

بارز

سایز پهن

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰

کویر تایر

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

کویر تایر

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۱۹۰,۰۰۰

یزد تایر

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۱۷۵,۰۰۰

یزد تایر

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

آچیلس

گل جهت دار

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

آچیلس

سایز پهن

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۸۰,۰۰۰

جی تی

اندونزی

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰

جی تی

سایز پهن

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

اورنت


۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰

اورنت

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

رودستون

کره

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۶۵,۰۰۰

رودستون

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰

رودستون

کره

۱۸۵٫۶۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰

فالکن

تایلند

۱۶۵٫۶۰٫۱۳

۸۰٫۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

فالکن

تایلند

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۸۰,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۱۸۵٫۶۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰

کورسا

اندونزی

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

کومهو

چین

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰

کومهو

ویتنام

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

کومهو

کره

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۸۰٫۰۰۰

۲۶۵,۰۰۰

کومهو

کره

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰

کومهو

ویتنام

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

کومهو

کره

۱۸۵٫۶۰٫۱۳

۸۰٫۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

گود یر

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۷۵,۰۰۰

لینگ لانگ

چین

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

لینگ لانگ

چین

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

سونار

تایوان

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۴۵,۰۰۰

نکسن

سایز فابریک

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

نکسن

کره، گل کامپیوتری

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰

هانکوک

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰

هانکوک

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۰۵,۰۰۰

مارشال

سایز فابریک

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

مارشال

کره

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰

سومیتو

ژاپن

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۸۰,۰۰۰

سایلون

چین

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰

پرسا

تایلند

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰

پریمول

چین

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۲۵,۰۰۰

مکسس

تایلند

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۲۵,۰۰۰

لوسینی

سایز پهن

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰

دنلوپ

اندونزی

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰

دنلوپ

ژاپن

۱۷۵٫۶۰٫۱۳

۸۰٫۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه : پیکان ، وانت پیکان

مدل لاستیک

جزئیات

سایز

کارکرد مفید (کیلومتر)

قیمت

مارشال

دور سفید

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

بارز

سایز فابریک

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۲۴۵,۰۰۰

کویر تایر

سایز فابریک

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

یزد تایر

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

اسبکتورا

اندونزی

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

ایران تایر

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۰۵,۰۰۰

دلیوم

اندونزی

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

رودستون

دور سفید

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

کورسا

اندونزی

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

کومهو

۱۸۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

گلدستون

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۵۰٫۰۰۰

نکسن

دور سفید ، چین

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰

نکسن

کره

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰

جی تی

اندونزی

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

دنلوپ

اندونزی

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰

سایلون

چین

۱۶۵٫۶۵٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰

سومیتومو

دور سفید/ژاپن

۱۶۵٫۸۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه: ریو، هیوندای ورنا، دوو سیو، دو ریسر، دوو اسپیرو

مدل لاستیک

جزئیات

سایز

کارکرد مفید (کیلومتر)

قیمت

یزد تایر

سایز فابریک

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۲۵,۰۰۰

کویر تایر

سایز فابریک

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۰۵,۰۰۰

بارز

سایز فابریک

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰

آچیلس

اندونزی

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

اورنت

۱۸۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

رودستون

۱۸۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

رودستون

کره

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۷۰٫۰۰۰

زیتکس

چین

۱۸۵٫۷۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰

مکسیس

اندونزی

۱۸۵٫۷۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

جی تی

اندونزی

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

هانکوک

کره

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰

دنلوپ

ژاپن

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۹۰٫۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰

دنلوپ

اندونزی

۱۷۵٫۷۰٫۱۳

۹۰٫۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰

دنلوپ

اندونزی

۱۸۵٫۷۰٫۱۳

۶۰٫۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه: مگان، مزدا۳ ،ماکسیما، تویوتا کمری، هیوندای آزرا

مدل لاستیک

جزئیات

سایز

کارکرد مفید (کیلومتر)

قیمت

دنلوپ

ژاپن

۲۰۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰

رودستون

کره

۲۰۵٫۵۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

رودستون

کره

۲۰۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

رودستون

فابریک کیا سراتو

۲۱۵٫۴۵٫۱۷

۹۰٫۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰

رودستون

کره جنوبی

۲۱۵٫۵۰٫۱۷

۹۰٫۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

رودستون

کره

۲۱۵٫۶۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۵۳۵,۰۰۰

رودستون

۲۱۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰

رودستون

کره

۲۱۵٫۵۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰

رودستون

کره

۲۱۵٫۶۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۵۸۰,۰۰۰

رودستون

کره

۲۲۵٫۷۰٫۱۶

۹۰٫۰۰۰

۶۴۰,۰۰۰

رودستون

کره

۲۲۵٫۴۵٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰

رودستون

کره

۲۲۵٫۵۰٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

رودستون

فابریک جنسیس

۲۳۵٫۵۰٫۱۸

۹۰٫۰۰۰

۷۳۰,۰۰۰

رودستون

کره

۲۳۵٫۶۰٫۱۸

۷۰٫۰۰۰

۶۶۰,۰۰۰

رودستون

کره

۲۳۵٫۵۵٫۱۸

۷۰٫۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰

رودستون

۲۳۵٫۵۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۶۶۰,۰۰۰

رودستون

کره

۲۴۵٫۷۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۷۲۵,۰۰۰

رودستون

کره

۲۴۵٫۶۰٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰

رودستون

کره

۲۵۵٫۵۵٫۱۸

۹۰٫۰۰۰

۹۴۰,۰۰۰

رودستون

کره جنوبی

۲۶۵٫۳۵٫۱۸

۹۰٫۰۰۰

۹۰۰,۰۰۰

رودستون

کره جنوبی

۲۷۵٫۳۵٫۱۸

۹۰٫۰۰۰

۹۳۰,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۰۵٫۵۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰

فالکن

ژاپن ، فابریک مزدا۳

۲۰۵٫۵۵٫۱۶

۹۰٫۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۰۵٫۶۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۵۷۰,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۱۵٫۴۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۶۱۵,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۱۵٫۵۵٫۱۶

۹۰٫۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۱۵٫۶۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

فالکن تایلند

سایز کمری و سوناتا

۲۱۵٫۶۰٫۱۶

___

۶۵۰,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۱۵٫۵۰٫۱۷

۹۰٫۰۰۰

۶۷۰,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۲۵٫۴۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۶۶۵,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۲۵٫۴۰٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۷۷۵,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۲۵٫۴۵٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۸۴۰,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۲۵٫۵۰٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۶۷۰,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۳۵٫۵۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۶۸۰,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۳۵٫۵۵٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۹۳۰,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۴۵٫۴۰٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۷۸۰,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۴۵٫۴۰٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۸۶۵,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۴۵٫۴۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۷۲۵,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۴۵٫۴۵٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۸۹۰,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۵۵٫۴۰٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۱,۰۲۰,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۵۵٫۴۵٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۱,۰۱۰,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۶۵٫۳۵٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۱,۰۲۰,۰۰۰

فالکن

ژاپن

۲۷۵٫۴۰٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیک مزدا ۳

۲۰۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۵۳۵,۰۰۰

کومهو

کره

۲۱۵٫۴۵٫۱۷

۷۰٫۰۰۰

۵۵۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیک ماکسیما

۲۱۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۷۰٫۰۰۰

کومهو

کره

۲۱۵٫۵۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۷۳۰,۰۰۰

کومهو

کره

۲۱۵٫۵۰٫۱۷

۷۰٫۰۰۰

۷۲۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیک سوناتا و کمری

۲۱۵٫۶۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰

کومهو

کره

۲۱۵٫۶۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

کومهو

کره

۲۲۵٫۴۵٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۹۳۵,۰۰۰

کومهو

کره

۲۳۵٫۵۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۸۳۰,۰۰۰

میشلن

آلمان

۲۰۵٫۵۵٫۱۶

۱۰۰۰۰۰

۶۴۰,۰۰۰

میشلن

آلمان

۲۱۵٫۶۰٫۱۶

۹۰٫۰۰۰

۷۸۰,۰۰۰

میشلن

آلمان

۲۳۵٫۵۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

نکسن

کره

۲۰۵٫۵۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰

نکسن

کره

۲۰۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۴۸۰,۰۰۰

نکسن ، کره

سایز لاستیک اپتیما

۲۱۵٫۵۰٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰

نکسن

کره

۲۱۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰

نکسن

کره جنوبی

۲۱۵٫۶۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰

نکسن

کره

۲۱۵٫۶۵٫۱۶

۷۰٫۰۰۰

۵۸۵,۰۰۰

نکسن

کره

۲۲۵٫۷۰٫۱۶

۹۰٫۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰

نکسن

کره

۲۲۵٫۴۵٫۱۸

۹۰٫۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰

نکسن

سایز لاستیک جنسیس

۲۳۵٫۵۰٫۱۸

۹۰٫۰۰۰

۸۰۰,۰۰۰

نکسن ، کره

سایز لاستیک جنسیس

۲۳۵٫۵۰٫۱۸

۹۰٫۰۰۰

۹۰۰,۰۰۰

نکسن

کره

۲۳۵٫۷۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۶۹۰,۰۰۰

نکسن

کره

۲۳۵٫۶۰٫۱۸

۷۰٫۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

نکسن

کره

۲۳۵٫۵۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۶۶۰,۰۰۰

نکسن

کره

۲۲۵٫۷۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

نکسن

کره

۲۶۵٫۶۰٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۷۲۰,۰۰۰

نیتون

اندونزی

۲۱۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیک مزدا ۳ و مگان ۲۰۰۰

۲۰۵٫۵۵٫۱۶

۸۰۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیک کمری

۲۱۵٫۵۵٫۱۶

۸۰۰۰۰

۵۷۵,۰۰۰

هانکوک

کره

۲۱۵٫۵۵٫۱۷

۹۰۰۰۰

۷۲۰,۰۰۰

هانکوک

سایز کمری و سوناتا شش سیلندر

۲۱۵٫۶۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۶۷۰,۰۰۰

هانکوک ، کره

سایز لاستیک سوناتا جدید

۲۲۵٫۴۵٫۱۸

۹۰٫۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیک آزرا

۲۳۵٫۵۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۷۹۰,۰۰۰

هانکوک

کره

۲۳۵٫۶۰٫۱۸

۹۰٫۰۰۰

۸۷۵,۰۰۰

هانکوک

کره

۲۴۵٫۶۰٫۱۸

۹۰٫۰۰۰

۸۷۰,۰۰۰

یوکوهاما

ژاپن

۲۰۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۶۸۰,۰۰۰

یوکوهاما

ژاپن

۲۱۵٫۶۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۷۶۰,۰۰۰

مارشال

کره

۲۲۵٫۵۰٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

مارشال

کره

۲۰۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

لوسینی

تایوان

۲۰۵٫۵۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

لوسینی

سایز فابریک

۲۰۵٫۵۵٫۱۶

۹۰٫۰۰۰

۴۸۰,۰۰۰

لوسینی

سایز لاستیک سراتو

۲۱۵٫۴۵٫۱۷

۹۰٫۰۰۰

۶۸۰,۰۰۰

لوسینی

سایز لاستیک ماکسیما

۲۱۵٫۵۵٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

لوسینی ، تایوان

سایز لاستیک سراتو

۲۱۵٫۶۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

جینیو

چین

۲۳۵٫۵۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۵۳۰,۰۰۰

هدوی

چین

۲۲۵٫۴۵٫۱۸

۶۰٫۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

مونتانا

اندونزی

۲۱۵٫۴۵٫۱۷

۷۰٫۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰

گودیر

آلمان

۲۳۵٫۷۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیک

جزئیات

سایز

کارکرد مفید (کیلومتر)

قیمت

نکسن

فابریک موهاوی

۲۶۵٫۶۰٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۷۲۰,۰۰۰

نکسن

MVM X33 و لیفان X60

۲۱۵٫۶۵٫۱۶

۷۰٫۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰

نکسن

فابریک ویتارا

۲۲۵٫۶۵٫۱۷

۸۰٫۰۰۰

۶۸۰,۰۰۰

نکسن

فابریک سوزوکی ویتارا

۲۲۵٫۷۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

نکسن

سایز پهن سوزوکی ویتارا

۲۳۵٫۷۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۶۹۰,۰۰۰

نکسن

فابریک اسپورتیج

۲۳۵٫۵۵٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۶۶۰,۰۰۰

نکسن

فابریک سانتافه

۲۳۵٫۶۰٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

نکسن

فابریک سانتافه

۲۳۵٫۶۰٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۷۳۰,۰۰۰

فالکن

فابریک اسپورتیج

۲۳۵٫۵۵٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۹۳۰,۰۰۰

هانکوک

فابریک اسپورتیج

۲۳۵٫۵۵٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۸۸۰,۰۰۰

هانکوک

فابریک وراکروز

۲۴۵٫۶۰٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۸۸۰,۰۰۰

کومهو

MVM X33 و لیفان X60

۲۱۵٫۶۵٫۱۶

۷۰٫۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

رودستون

MVM X33 و لیفان X60

۲۱۵٫۶۵٫۱۶

۷۰٫۰۰۰

۵۸۰,۰۰۰

رودستون

فابریک سوزوکی ویتارا

۲۲۵٫۷۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

رودستون

سایز پهن سوزوکی ویتارا

۲۳۵٫۷۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۶۹۰,۰۰۰

رودستون

سایز کیا اسپورتیج

۲۳۵٫۵۵٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰

رودستون

فابریک سانتافه

۲۳۵٫۶۰٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۶۶۰,۰۰۰

رودستون

فابریک رونیز و کوراندو

۲۴۵٫۷۰٫۱۶

۸۰٫۰۰۰

۷۳۰,۰۰۰

رودستون

فابریک وراکروز

۲۴۵٫۶۰٫۱۸

۸۰٫۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰

گودیر / آلمان

سایز پهن ویتارا

۲۳۵٫۷۰٫۱۶

۹۰٫۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
داخلی بازنده پیروز است! + تصاویر
رنو کپچر یا سانگ‌یانگ تیوولی؟

بازنده پیروز است! + تصاویر

خارجی ارزانترین رنو وارداتی در مصاف جاده های سخت
تجربه رانندگی با رنو سیمبل در دمای منفی 7 درجه

ارزانترین رنو وارداتی در مصاف جاده های سخت

خارجی گلف با ولتاژ بالا! + تصاویر
تجربه رانندگی با فولکس واگن e-Golf

گلف با ولتاژ بالا! + تصاویر

داخلی نقاب تازه F3 + تصاویر
تجربه رانندگی با BYD F3 جدید در چین

نقاب تازه F3 + تصاویر

نام خبرنگار: آزمایش، نوشته و عکس: محمدعلی ملاعبداللهی
خارجی کشتی جنگی شورولت + تصاویر
دیدار با شورولت کوروت 1973

کشتی جنگی شورولت + تصاویر

نام خبرنگار: نوشته: محمدباقر وحید/ عکس: عمید ناصر
داخلی رستگاری در 6 ثانیه + تصاویر
ملاقات با پلیموث باراکودا 1971

رستگاری در 6 ثانیه + تصاویر

سدان الهه پارادوکس
اولین تجربه رانندگی با سایپا ساینا

الهه پارادوکس

نظرسنجی
نظر شما در رابطه با طراحی پایگاه خبری خودرونویس چیست؟
خوب
متوسط
ضعیف
آرشیو ماهنامه نسل برتر